INFORMACJA OGÓLNA O ZASADACH WSPÓŁPRACY ZGODNIE Z RODO
DLA FIRMY SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH NATURAL RECYKLING

Podmiot gospodarczy Skup Surowców Wtórnych Natural Recykling z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Gordziałkowskiego 7 w osobie właściciela: Rafała Golińskiego pragnie Państwa zapewnić, że odpowiedzialnie podchodzimy do przetwarzania danych osobowych wszystkich klientów z którymi pracujemy i współpracujemy.

Wszystkie dane podawana są nam dobrowolnie a my zachowujemy je w poufności.

Wiemy że rzetelna informacja ma znaczenie, dlatego informujemy, że:

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO) od dnia 25 maja 2018r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące danych osobowych. W związku z tym podjęliśmy odpowiednie kroki, aby zapewnić zgodną z nimi ochronę Państwa danych osobowych, udostępnionych nam do kontaktu służbowego w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy.

Dokładamy wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie udostępnione nam dane.

Jako Administratorzy własnych danych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia lub realizacji wiążącej nas umowy, do utrzymania kontaktu służbowego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO) zgodnie z obowiązującymi w Natural Recykling procedurami. Dostęp do danych osobowych mają wybrani pracownicy na mocy upoważnienia wydanego przez właściciela firmy.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów w ramach współpracy.
Firma Natural Recykling Rafał Goliński jest gotowa zawrzeć z każdym z Państwa szczegółową umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych jeżeli wyrazicie Państwo stosowne życzenie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych oprócz naszych pracowników mogą być podmioty, którym powierzamy w procesie wykonywania umowy Państwa dane osobowe (np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna) w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji zamówienia.

Nie profilujemy wykorzystując Państwa dane osobowe

Nie podejmujemy również zautomatyzowanych decyzji.

 

Otwórz dokument: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Skupie Złomu Natural Recykling

Z poważaniem     
Właściciel firmy    

Rafał Goliński