Surowce wtórne

Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.

Metale Kolorowe

Puszka aluminiowaALUMINIUM  symbol chemiczny Al.   jest to metal lekki, srebrzystobiały, kowalny. Dobry przewodnik ciepła i elektryczności. Wykazuje dużą odporność na korozję. W celu zwiększenia odporności na korozję aluminium może być poddane tzw. anodowaniu, tj. elektrolitycznemu procesowi wytworzenia powłoki tlenkowej, połączonemu z barwieniem powierzchni metalu na różne kolory.
ZASTOSOWANIE ALUMINIUM:
•    na przewody elektryczne
•    na urządzenia dla przemysłu spożywczego
•    do produkcji wyrobów codziennego użytku
•    na opakowania artykułów spożywczych -folia
•    do budowy specjalnej aparatury chemicznej
•    do aluminiowania


Rurki miedziane

MIEDŹ   symbol chemiczny Cu.
   miedź w stanie czystym jest spośród metali najlepszym po srebrze przewodnikiem ciepła i elektryczności. Wszelkie zanieczyszczenia miedzi wpływają na jej przewodność elektryczną mniej lub bardziej szkodliwie i z tego powodu na przewody elektryczne stosuje się miedź 0 dużej czystości.
ZASTOSOWANIE MIEDZI:
•    - instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, ciepłej i zimnej wody, grzewcze, centralnego ogrzewania w otulinie z tworzyw sztucznych, gazowe, przeciwpożarowe, zraszające, klimatyzacyjne
•    - pokrycia dachów, rynny / maszkarony
•    - architektoniczne elementy zdobnicze, okucia budowlane
•    - aparatura dla przemysłu chemicznego i spożywczego, chłodnice, aparaty chemiczne, destylacyjne, kolumny rektyfikacyjne


Przedmioty z mosiadzuMOSIĄDZ   symbol chemiczny Mo. jest to stop miedzi i cynku , zawierający do 40% cynku. Może zawierać dodatki innych metali , takich jak ołów , aluminium , cyna , mangan , żelazo , chrom oraz krzem . Topnieje w temperaturze ok. 1000 °C. Stop ten jest odporny na korozję , ciągliwy , łatwy do obróbki plastycznej . Posiada dobre właściwości odlewnicze .
ZASTOSOWANIE MOSIĄDZU:
•    Armatura
•    Produkcja monet, medali, świeczników, puchary
•    elementy maszyn w przemyśle maszynowym, samochodowym, elektrotechnicznym, okrętowym
•    elementy ozdobne (klamry, klamki ) i wiele innych drobnych części oraz wyrobów jak np. odważniki , dzwony , okucia
•    produkcja instrumentów muzycznych

STAL NIERDZEWNA, NIERDZEWKA
    stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach. Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obróbka cieplna.
    ZASTOSOWANIE NIERDZEWKI:
•    wykorzystuje się do budowy zbiorników kwasów oraz instalacji przemysłowych
•    stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego
•    zbiorniki i cysterny mleczarskie, niecki basenów pływackich, armaturę przemysłową i domową, narzędzia chirurgiczne, sztućce, naczynia i garnki, instalacje w przemyśle spożywczym
•    wytrzymałe konstrukcje stalowe, dekoracyjne elewacje, części silnikowe w samolotach i rakietach, windy, chłodnie, klimatyzatory, piece żaroodporne, balustrady ozdobne.

MakulaturaMakulatura sprasowana

Niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru. Makulatura jest powszechnie wykorzystywana jako surowiec wtórny. Początkowo powstawał z niej głównie papier do pakowania, z czasem zastosowano ją do produkcji papieru toaletowego i tektury falistej, a od lat 90. XX w. z makulatury produkuje się również papier gazetowy.

Folia

Materiał wykonany najczęściej z metalu nieżelaznego lub z tworzywa sztucznego, o grubości do 2 mm (do wyrobu np. opakowań). Folie mogą być jedno- lub wielowarstwowe. W tym drugim przypadku folia składa się z warstw z różnych tworzyw, dzięki czemu folia łączy cechy materiałów składowych. Mogą też wystąpić folie z tworzyw sztucznych, łączone z papierem lub z folią aluminiową. Folie z tworzyw sztucznych używane są do uszlachetniania druku przez jego foliowanie.